Posted on

„Път от Светлина в Безкрая“ – „На Душата ти светлото зная“

 НА ДУШАТА ТИ СВЕТЛОТО ЗНАЯ

Пред огледалото на Душата ти
заставам запалена
от вълнение, нежност и болка
и се взирам тревожно –
да видя доколко
Добротата е жива у тебе.
Нищо, че гледат очите ти
тъмно-присвити
и пламъче зло в тях заканва се някому!
Нищо, че думите – камъни тежки
по стръмните насипи на обидата
ядно търкаляш в гнева си…
Нищо, че в страшен юмрук
е свита ръката ти ласкава…
Аз те познавам добър
и на Душата ти светлото зная!
В мен е ключът на твоята Сила –
едно заклинание тайно.
Думичка само, ако прошепна
и те докосна – както вятърът нивата,
изпод клепки да те опаря после
с пъстро-зелено око, Ревнивецо,
сам ще развееш бялото знаме,
при мен начаса ще дотичаш…
Щом те целуна – чудо ще стане:
тежката броня мигом се свлича
и ставаш доброто, виновно, голямо
и мило дете, което обичам!

Из „Път от Светлина в Безкрая“, 2016г.

Please enter facebook post url.