Posted on

Из „Път от Светлина в Безкрая“ – „Ти и Аз“

ТИ И АЗ

 

За мен, Любими, Ти си Тайната –

Вселената, която ме обгръща:

неопознатата Безкрайност –

от нея няма връщане!

А Аз съм просто – Светлината:

неуморима, блеснала в Пространството –

да те откривам в необятното,

безвременно и вечно странстване!

1984г.

Posted on

Предели има даже в близостта

10153692_740558779298950_5474446942157608221_n

 

Щом в мрака с дъх лицето ми докосна,

косите самодивски разпиля.

Потоци светлина от фосфор

разляха се по твойте рамена –

трептящи и уханно-леки,

обгърнаха те с облака си жив…

Дали сърцето ти усети,

че Щастието предстои?

Не ме познаваш – аз съм остър кремък.

Не е успяла лудата вода

на чувствата да ме оглади още!

Чуй – дремят в мен искри на огън див!

Поискам ли – ще пламнат твойте нощи,

объркани ще хукнат всички дни

и Времето в часовника ще свие

гнездо за Любовта съдбовна,

но пилци в него няма да отгледам!

Не бързай с мен! Бъди по-търпелив!

По-търпелив от речната вода, която

извайва камъните и брега подроня!

Не искай да ме имаш непозната

и на желанието не пришпорвай коня –

предели има даже в Близостта!

1984г., В.Търново

Из книгата-спектакъл

„Път от Светлина в Безкрая“-2016г.

http://toniaborisova.com/#